Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για όλα όσα προσφέρουν οι Κύπριοι αγρότες

Η γνωριμία των μαθητών με τον αγροτικό κόσμο της Κύπρου αποτελεί βασική στόχευση του εκπαιδευτικού εγχειριδίου (toolkit) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας ‘’Κύκλοι της γης’’.

Μέσα από το εγχειρίδιο αναδεικνύονται ζητήματα όπως η ασφάλεια και η ποιότητα τροφίμων, τα κυπριακά παραδοσιακά προϊόντα, η προστασία του περιβάλλοντος, η βιοποικιλότητα και η σημασία στήριξης των κατοίκων της υπαίθρου.

Χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα, το εγχειρίδιο της εκστρατείας αποτελεί έναν πολύτιμο βοηθό για κάθε εκπαιδευτικό που θέλει να φέρει σε επαφή τους μαθητές με την κυπριακή φύση, τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Στο εγχειρίδιο περιλαμβάνονται σχέδια μαθήματος τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο μαθήματος.

Το εγχειρίδιο θα κυκλοφορήσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ούτως ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και να διατεθεί από εκπαιδευτικούς σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

Η εκστρατεία ”Κύκλοι της γης” συγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ