• 1 ώρα · 4 Δεκ 2017 · UTC+02
  • Λεωφόρος ΡΙΚ 12, 2120 Nicosia, Cyprus

Παγκύπριο Συνέδριο ”ΚΑΠ και Ασφάλεια τροφίμων” Νέες αξίες και συνήθειες στη διατροφή και την αγροτική παραγωγή

Για δηλώσεις συμμετοχής https://www.google.com/url?hl=en&q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddglhZAFk2PqVwcs-4e0Z8Ond1v0Cy7gSPQbVdfCb3QwfDhg/viewform?c%3D0%26w%3D1%26usp%3Dmail_form_link&source=gmail&ust=1510913502147000&usg=AFQjCNEtWc0RLQCfPYM0kv6L1e_LlJziGA