Ημερίδα Πληροφόρησης για Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ημερίδα Πληροφόρησης για Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Η Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική στην Κύπρο «Κύκλοι της γης» σε συνεργασία με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους σας προσκαλούν σε Ημερίδα Πληροφόρησης για θέματα χρηματοδοτήσεων στα πλαίσια της Κοινής...
Animation video της εκστρατείας ‘’Κύκλοι της γης’’ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Animation video της εκστρατείας ‘’Κύκλοι της γης’’ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Σειρά ενημερωτικών βίντεο για μικρούς και μεγάλους Η εκστρατεία «Κύκλοι της γης» σε συνεργασία με τη Zedem Media δημιούργησαν τρία ενημερωτικά βίντεο με animation χαρακτήρες με σκοπό να ενημερώσουν μικρούς και μεγάλους για τη σημασία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής...
Animation video της εκστρατείας ‘’Κύκλοι της γης’’ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Για την αξία της υγιεινής διατροφής, τις καταναλωτικές συνήθειες και την αγροτική παραγωγή ενημερώθηκαν στο πλαίσιο σεμιναρίων μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική...
€1,5 δισ έλαβαν οι αγρότες

€1,5 δισ έλαβαν οι αγρότες

Οι στόχοι που είχαν τεθεί για το έτος 2017 έχουν επιτευχθεί στο έπακρο τόνισε ο Επίτροπος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών ΚΟΑΠ Τίμης Ευθυμίου ανακοινώνοντας παράλληλα ότι από ιδρύσεως του ΚΟΑΠ έχει καταβληθεί στους Κύπριους αγρότες ποσό που ανέρχεται στο...
Σχεδόν τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι η ΚΑΠ εκπληρώνει το ρόλο της στην εξασφάλιση σταθερής παροχής τροφίμων στην ΕΕ

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι η ΚΑΠ εκπληρώνει το ρόλο της στην εξασφάλιση σταθερής παροχής τροφίμων στην ΕΕ

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ δείχνει ότι το 60% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η κοινή γεωργική πολιτική ωφελεί όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους αγρότες. Η έρευνα διεξήχθη σε περισσότερους από 28.000...