Τα κυπριακά παραδοσιακά προϊόντα στηρίζουν την αγροτική οικονομία

Τα κυπριακά παραδοσιακά προϊόντα στηρίζουν την αγροτική οικονομία

Επένδυση στην καινοτομία και στην ανάδειξη των αγροτικών προϊόντων προβλέπει η νέα ΚΑΠ Τη στροφή από την ποσοτική προς την ποιοτική παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την καταχώρηση όλων των παραδοσιακών αγροδιατροφικών κυπριακών προϊόντων ως...
Μαθητές και εκπαιδευτικοί μαθαίνουν για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Μαθητές και εκπαιδευτικοί μαθαίνουν για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για όλα όσα προσφέρουν οι Κύπριοι αγρότες Η γνωριμία των μαθητών με τον αγροτικό κόσμο της Κύπρου αποτελεί βασική στόχευση του εκπαιδευτικού εγχειριδίου (toolkit) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας ‘’Κύκλοι της γης’’. Μέσα από το...
Animation video της εκστρατείας ‘’Κύκλοι της γης’’ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Animation video της εκστρατείας ‘’Κύκλοι της γης’’ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Σειρά ενημερωτικών βίντεο για μικρούς και μεγάλους Η εκστρατεία «Κύκλοι της γης» σε συνεργασία με τη Zedem Media δημιούργησαν τρία ενημερωτικά βίντεο με animation χαρακτήρες με σκοπό να ενημερώσουν μικρούς και μεγάλους για τη σημασία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής...